Simultánní tlumočení, simultánní překlad,
kabinové tlumočení

Simultánní tlumočení, simultánní překlad, kabinové tlumočení


Co je to „simultánní" neboli „kabinové tlumočení"
Typ tlumočení, při kterém nejsou ponechávány pauzy a tlumočník mluví téměř současně (simultánně) s řečníkem.


Simultánní (kabinové) tlumočeníSimultánní (kabinové) tlumočení bývá obvykle využíváno na mezinárodních kongresech.

Řečníci hovoří svým či schváleným jednacím jazykem a tlumočníci simultánně tlumočí do dalšího jednacího jazyka, příp. jazyků tak, aby si každý z účastníků mohl vybrat jazyk, který mu nejlíp vyhovuje.

Často jsou simultánně tlumočeny i filmy, hlavně pak na filmových festivalech.


Simultánnímu tlumočení se říká někdy „kabinové“ tlumočení, protože se provádí v tlumočnických kabinách, jež jsou součástí používané tlumočnické techniky.


Simultánní tlumočení bývá považováno za jeden z nejtěžších způsobů tlumočení, vyžadujících kromě výborné znalosti jazyka i potřebné dovednosti a vědomosti týkající se techniky tohoto druhu tlumočení.


Při simultánním tlumočení by měl tlumočník obvykle částečně předvídat řečníkův projev. Není možné dovolit si prodlevy v projevu a tlumočník musí filtrovat - tedy smysluplně vypouštět nadbytečná sdělení - a projev tak zestručňovat. Nesmí tím však být podstatně snížena informační hodnota tlumočení.


Někdy se tlumočí přes pilotní jazyk (tzv. přes „pilota“), což znamená, že se tlumočí přes třetí jazyk. Například z angličtiny do ruštiny a z té pak do jiného požadovaného jazyka. Ruština je v tomto případě pilotním jazykem. Jazyků, do nichž se tlumočí, může být i několik, záleží na složení posluchačů.


Ceny kabinového tlumočení bývají vyšší než např. u tlumočení konsekutivního, a především je nutné vždy počítat minimálně se dvěma tlumočníky (na dva pracovní jazyky – tj. jazyk, z něhož a do něhož se tlumočí – se nasazují minimálně 2 tlumočníci, na 3 jazyky 4 tlumočníci a na každý další pracovní jazyk další minimálně 2 tlumočníci).


Jak zajistit kvalitní tlumočení


U simultánního tlumočení je nutné tlumočníka předem (nejpozději do 3 dnů před zahájením akce) seznámit se všemi podkladovými materiály, obsahujícími mimo jiné používanou terminologii, jména vystupujících, místopisné názvy, grafy, prezentace, ilustrace atp.


  1. Kvalitní simultánní tlumočení není možné zajistit bez důkladné přípravy·                          

  2. Čím lepší je tlumočníkova příprava na tlumočení, tím lepší je pak i výkon samotné   

  3. Pro simultánní tlumočení bývá třeba zajistit potřebné tlumočnické vybavení.


Většinou se pro simultánní tlumočení používají technické prostředky jako jsou tlumočnické kabiny, sluchátka s mikrofonem, zesilovače atd.


Tlumočnická kabina by měla být zvukotěsná a dostatečně prostorná (prostor by měl umožňovat práci dvou až tří tlumočníků). Měla by mít přímý výhled do zasedacího sálu, na řečníka, na promítací plátno, nebo kvalitní videopřenos a další audiovizuální pomůcky. Nepřípustný je jakýkoli šum. Prostor, kde pracují tlumočníci, musí mít také zajištěno kvalitní větrání.


Ostatní tlumočnická technika bývá vybírána na základě počtu účastníků a specifických technických požadavků.


Jak vybrat simultánního tlumočníka?


Jak uvedeno výše, simultánní tlumočení by neměl provádět tlumočník bez speciálního vzdělání. Způsob simultánního tlumočení je odlišný od konsekutivního (doprovodného) tlumočení a ani zkušený konsekutivní tlumočník nemůže bez školení a přípravy simultánně tlumočit – technika tlumočení je odlišná.


Vyplatí se vždy ptát na absolvované vzdělání a zkušenosti tlumočníka před samotnou akcí.


Tlumočení včetně vybavení Vám rádi zajistíme itc@itc.cz, www.itc.cz